L10K
Deutsch English Français Česky Nederlands

 
www.bezecky-desetiboj.eu −
Impresum

Uwe Warmuth Uwe Warmuth
Webmaster
Telefon: +49 351 47 222 79

Všeobecně

Tyto stránky jsou soukromou internetovou prezentací Uwe Warmutha o Mezinárodním běžeckém desetiboji.

Odkazy

Jsem webmaster následujících webů:

Odkazy, které odkazují na jiné, než jmenované domény, nespadají do mé zodpovědnosti. V době vnesení odkazů neobsahovaly tyto stránky žádné protizákonné, mládeži škodlivé obsahy a odkazy, ani obsahy zlehčující násilí.

Pokud se na odkazovaných stránkách přece jen měly objevovat výše uvedené obsahy, prosím o okamžitě upozornění – okamžitě odkaz odstraním.

Fotografie

Užité fotografie byly získány od účastníků. Vyfotografované osoby, které nesouhlasí se zveřejněním fotografií prosím, aby mi zaslaly emailem číslo fotografie a rok konání L10K – fotografie následně odstraním.

Překlad do čestiny od

Martina Moser, Jan Milas

Překlad do francouzštiny od

Uwe Warmuth s podporou Matthieu Anatrella

Do nizozemštiny přeložil

Roelof de Vries

Logo L10K

Logo L10K smí být úžíváno pouze ve spojení s Mezinárodním běžeckým desetibojem. Pro použití na tištěných médiích (letáky, diplomy, plakáty,...) je možné se vyžádat logo v různých velikostech. Logo vytvořil Uwe Warmuth. Organizátor Běžeckého desetiboje smí logo využít pro vytvoření vlastního loga. V takovém případě je ale nutné dodržet základní charakter originálního loga.

Realizace Mezinárodního běžeckého desetiboje

Za realizaci a financování Běžeckého desetiboje přebírá veškerou zodpovědnost pořadatel.

    Poslední změny dne: 21.5.2024   [Zpět na začátek stránky]   [Hlavní stránka]   [Impresum]   [2025]   [2024]       © 2002-2024 Uwe Warmuth >>> www.bezecky-desetiboj.eu
    Tato webová stránka nepoužívá cookies, neshromažďuje statistiky návštěvníků a nemá žádné kontakty se sociálními sítěmi.
Zpět na začátek stránky